SĪLMA
Sīlma ir uzņēmums, kura mērķis ir atbalstīt lauku attīstību. Kopā ar partneriem piedāvājam finanšu līdzekļus zemes īpašniekiem pret meža vai lauksaimniecības zemes nodrošinājumu.


MISIJA

Atbalstīt mežu un lauksaimniecības zemes īpašumu saglabāšanu, kā arī apdomīgu pārvaldīšanu vienlaikus paaugstinot zemes īpašnieku finanšu iespējas.       TĀLĀK       

 .