Pieteikšanās uz nometnēm SIGULDĀ

Ziņojuma laukā sniedziet šādu informāciju: Bērna vārds, uzvārds, vecums, nometnes datums, rīta vai dienas grupa, vecāka/aizbilstamā vārds, uzvārds, telefona numurs un e-pasts.

Pēc pieteikuma saņemšanas un datu apstrādes ar jums sazināsies.

Vienas nometnes max. dalībnieku skaits ir 20. Reģistrācija - rindas secībā. Maksa par 1 bērnu 1 nometnē - 100 EUR.Nometnes vīzija, mērķi

Vīzija: sniegt priekpilnu un aizraujošu mācīšanās procesu, nododot gadu gaitā iegūtās zināšanas un pieredzi.

Mērķis : veidot atraktīvas un radošas personības, produktīvi izmantojot kopā darbošanās laiku.

Nometnes apraksts

Radošā nometne „Apkārt zemeslodei” radīta pirmsskolas vecuma bērniem no 4-6 gadiem. Bērni ir aktīvi un zinātkāri pasaules pētnieki (viņiem interesē viss neiepazītais un nezināmais). Viņi vēlas iepazīt apkārtējo pasauli, grib to izzināt. Mūsu nometne būs aizraujošs piedzīvojums pa Antarktīdu, Āfriku, Brazīliju un vilinošo okeāna pasauli. Nometnes laikā dziedāsim, dejosim, darbosimies radošajās darbnīcās, spēlēsim spēles un iesim rotaļās. Nometnes noslēguma dienā bērni būs sagatavojuši priekšnesumus vecākiem, iesim kopīgās rotaļās un baudīsim īstu burbuļšovu.

Aicinām pavadīt vasaru ar mums aizraujoši un priekpilni!

Nometnes programma

Aptuvenais dienas plāns

Rīta grupa Norise Dienas grupa
 9.00 - 9.10 Satikšanās rituāls 14.00 - 14.10
9.10 - 9.40 Dziedāšana14.10 - 14.40 
9.40 - 10.40 Radošās darbnīcas 14.40 - 15.40 
 10.40 - 10.50Filmiņa 15.40 - 15.50 
 10.50 - 11.20Dejošana 15.50 - 16.20 
11.20 - 11.50 Spēles 16.20 - 16.50 
11.50 - 12.20 Gatavošanās koncertam 16.50 - 17.20
 12.20 - 12.50Rotaļas 17.20 - 17.50 
12.50 - 13.00 Atvadīšanās rituāls 17.50 - 18.00 

Nometnes pirmajā dienā satiksimies, iepazīsimies un sāksim vasaras aizraujošāko piedzīvojumu. Mēs aizceļosim tur, kur ikdienā nokļūst retais!

Vasaras karstumā dosimies atvēsināties uz vilinošo Antarktīdu. Tur starp ledājiem centīsimies satikt karaliskos pingvīnus.

Tad ceļosim uz Āfriku - neparasto Madagaskaras salu, kuras neskartajos mūžamežos satiksim lauvas, lemurus, pērtiķus, žirafes un citus zvērus.

Vēlāk jaunus piedzīvojumus meklēsim dzīvespriecīgajā Brazīlijā. Izdejosimies kopā ar papagaiļiem kā īstā karnevālā.

Bet tad ienirsim brīnumainajā okeāna pasaulē. Kas tur dzīvo? Satiksim klaunzivis, bruņurupučus, medūzas un citus iemītniekus.

Pasaule ir pilna pārsteigumiem un interesantiem atklājumiem!

Dod iespēju iekļūt krāsainajā piedzīvojumu virpulī savam bērnam.

Uz tikšanos nometnē!

Nometnes informācija

Ierašanās nometnē katru nometnes norises dienu:

 • rīta grupai no plkst. 8.45 - 9.00. Nometnes diena noslēdzas plkst. 13.00.
 • bērnu var izņemt līdz plkst. 13.15.
 • dienas grupai no plkst. 13.45 – 14.00. Nometnes diena noslēdzas plkst. 18.00. Bērnu var izņemt līdz plkst. 18.15.

Kas jāņem līdzi?

 • Likumiskā pārstāvja aizpildīta nometnes dalībnieka anketa
 • Aizpildīts nometnes līgums 2 eksemplāros ar pielikumiem. Lūdzu, to uzmanīgi izlasiet un aizpildiet visu prasīto!
 • Likumiskā pārstāvja pases kopija (Bāriņtiesas lēmums par Aizbilstamā statusa piešķiršanu)
 • Bērna dzimšanas apliecības kopija

Apģērbs:

 • kurā bērns jūtas ērti;

 • maiņas apavi;
 • deju čības - češkas;
 • maiņas apģērbs neparedzētiem gadījumiem;
 • radošajās darbnīcās krāsosim – lūdzu sagādājiet priekšautiņu vai apģērbu, kuru nebūtu žēl sabojāt;
 • būs pieejams avota ūdens www.svetavots.lv.

Ja bērns lieto medikamentus, vecāki nodrošina šos medikamentus nometnes laikā un sniedz informāciju par to lietošanu nometnes vadītājam rakstiski!

Nometnes pirmajā dienā ārstniecības persona veiks pedikulozes (utainība) pārbaudi.

Nometnes informācijas sadaļa var tikt papildināta!

Nometnes vadītājs un skolotājas

Rinalds Sīlis, nometnes vadītājs, SIA "SĪLMA" vadītājs/nometnes organizētājs

Izglītība:

 • 2005 – 2007      Latvijas Universitāte Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē
 • 2001 – 2005      Latvijas Universitāte Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē
Darba pieredze:

 • 2012 - pašlaik SIA "SĪLMA" vadītājs, nometņu vadītājs, izglītība, sociālie mediji, vērtēšana
 • 2011 - 2012 - Latvijas Kultūras Akadēmijas Latvijas Kultūras Koledžas materiāltehniskās nodaļas vadītājs un prezentācijas mākslas pasniedzējs
 • 2000 - 2011 - nekustamā īpašuma vērtētājs un vadītājs SIA "Pieci nami", SIA "Vērtēšana.lv"

 Kursi:

 • 2019 - Valsts izglītības satura centrs Bērnu nometņu vadītājs. Apliecības nr.089-00033
 • 2019 - Pirmā palīdzība
 • 2014 - Neirolingvistiskās programmēšanas praktiķu kurss
 • 2014 - Māksla valdīt pār emocijām
 • 2014 - Komunikācijas meistarība
 • 2012 - Rēzeknes augstkola - Pedagoģija, psiholoģija un mācību priekšmetu didaktika - Ir ieguvis tiesības mācīt vispārizglītojošos mācību priekšmetu programmas vispārizglītības un profisionālajās izglītības iestādēs

Sanda Sīle, nometnes vadītāja vietniece, dziedāšanas skolotājaIzglītība:

 • 2013 – 2016     Ekonomikas un kultūras augstskolas - Profesionālais bakalaura grāds kultūras uzņēmējdarbībā un Kultūras iestādes vadītājs
 • 2010 – 2013     Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža - Kultūras menedžeris ar specializāciju mūzikas menedžmentā
 • 2004 – 2009     Limbažu mūzikas skola - Apliecība par profesionālās ievirzes izglītību / Stīgu instrumentu spēle, ģitāras spēle

 Darba pieredze:

 • 2018 - pašlaik Allažu pamatskolas pimskolas grupu interešu izglītības programma "Vokālās nodarbības bērniem"
 • 2018 - pašlaik Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" mūzikas skolotāja un interešu izglītības programma "Vokālās nodarbības bērniem" 
 • 2017 - pašlaik Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes "Tornīši" mūzikas skolotāja un interešu izglītības programma "Vokālās nodarbības bērniem"
 • 2015 - Vidrižu pirmsskolas izglītības iestādes "Ābeles" mūzikas skolotāja
 • 2012 - pašlaik SIA "SĪLMA" īpašniece, valdes loceklis, mūzikas pedagoģe
 Kursi/Konferences/Biedrības:

 • 2019 - Skola 2030 Konference „Darbojos, izzinu – mācos ar prieku!” (Dziļa izpratne caur tiešu pieredzi. Labi klausītāji, aizrautīgi stāstītāji, ieinteresēti lasītāji un rakstītāji nāk no pirmsskolas. Kā mācīsim caurviju prasmes pirmskolā. Mācīšanās mainīgajai nākotnei, attīstot aktīvas rīcības spēju. Kam svētki pirmskolā? Ideju, emociju un viedokļu paušana bērna muzikālā darbībā
 • 2018 - Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijas biedrs
 • 2018 - Apliecība par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi „Mācību darba organizēšana pirmsskolas vecuma bērnu lietpratības (kompetenču) attīstībai (A)”
 • 2018 - Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijas IX starptautiskā zinātniski metodiskā konference „Mūzika pirmsskolā: tradicionālais un inovatīvais”
 • 2018 - Mārupes novada PII „Mārzemīte” organizētā pieredzes skola „Mūzikas dienas pirmsskolā” - Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma „Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana” (Pirmā palīdzība, Rīcība ārkārtas situācijās, Vides drošība, Darba vides un sociālā drošība)
 • 2018 - Vokālās nodarbības - elpas nostādīšana, diapazona paplašināšana, dzirdes attīstīšana, mūzikas vingrinājumi, dikcijas trenēšana – vokālais pedagogs Igeta Gaiķe
 • 2017 - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija „B programma „Pedagoģija”"
 • 2015 - Ritmika mūzikas stundas un deju nodarbības ietvaros
 • 2014 - Komunikācijas meistarība
 • 2014 - Māksla valdīt pār savām emocijām
Aija Bērziņa, koncertmeistare
Izglītība:
 • 2015 – 2018      Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (maģistrantūra)
 • 2011 – 2015      Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (bakalaurs)
 • 2007 – 2011      Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola
 • 1999 – 2007      Limbažu mūzikas skola
Darba pieredze:
 • 2018 - pašlaik pirmsskolas izglītības iestādes PII “Pienenīte” koncertmeistare
 • 2017 - Andreja Jurjāna mūzikas skolas koncertmeistare
 • 2017 - Ulbrokas vidusskolas koncertmeistare
 • 2016 - pašlaik bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” TDA „Uguntiņa” koncertmeistare
 • 2015 - 2016 - Rīgas Katoļu ģimnāzijas bērnudārza mūz.audzinātāja
 • 2015 - 2016 - Rīgas Katoļu ģimnāzijas mūz.skolotāja
 • 2015 - 2016 - Rīgas 49.vsk. mūzikas skolotāja
 • 2014 - 2016 - Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola – koncertmeistare
 • 2014  – pašlaik Iļģuciema vidusskola - koncertmeistare
 • 2012 – 2014 - Pārdaugavas Mūzikas un Mākslas skolā par koncertmeistari.
 • 2011.gada februārī, starptautiskajā saksofonmūzikas konkursā „Saxophonia” kā koncertmeistare.
 • Līdzdalība sabiedriskos pasākumos, koncertos, to organizēšana un vadīšana. Dažādu koncertprogrammu atskaņošana.   
 Kursi:
 • XI starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi
 • Meistarklases klavierspēlē pie Lauri Veinmā, Viktora Goldberga, Ronana O’Horas, Dmitrija Baškirova
 • X starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi
 • Meistarklases kameransamblī pie Sergeja Azizjana, Filipa Mola, Fillipo Faesa
 • Meistarklases klavierpavadījumā pie Natālijas Bogelavas.
 Konkursi:
 • 15.starptautiskā akadēmiskās mūzikas konkursā „Jūrmala 2014” 3.vieta. (2014.g.)
 • 22.konkursa „JVLMA labākais studentu kameransamblis” 1.vieta. (2014.g.)
 • 21. konkursa „JVLMA labākais studentu kameransamblis” 1.vieta (2013.g)
 • Nīcas starptautiskā konkursā „Ņice Cote D’Azur” 1.vieta klavieru duetā. (2009.g.)

Kate Kantore, deju skolotāja

Izglītība:
 • 2016 - 2017     "Latvijas Treneru tālākizglītības centrs"  C trenera kategorija fitnesā
 • 2010 – 2014     Ekonomikas un kultūras augstskolas - Profesionālais bakalaura grāds interjera dizainā
Darba pieredze:
 • 2019 - pašlaik - Dejotāja, deju pasniedzēja deju studijā „El Paso”
 • 2016 - pašlaik - Deju pasniedzēja, horeogrāfe A.Daniļeviča deju studijā „Dzirnas”
 • 2016 - 2017 - Deju festivāla "Timba Para Ti" organizatore
 • 2011 - 2018 - Dejotāja, deju pasniedzēja deju studijā „AGUA!”
 • 2012 - 2018 - AGUA! Nometne organizatore
 • 2012 - 2018 - AGUA! pasākuma "El Dia Cubano" organizatore
 • 2010 - 2013 - SIA "Sapņu rūķis" animators
Kursi:
 • 2011 - pašlaik - Mācības dažādos starptautiskos deju festivālos, nometnēs
Konkursi:
 • 2013 - Pasniedzēja Rīgas Salsas Festivālā 2013
 • 2013 - Dalība 2nd International Rueda de Casino competition Dias Cubanos 2013 festivāla ietvaros, Noordwijkerhourt, Nīderlande. Iegūta 1.vieta
 • 2013 - Dalība VIII Starptautiskajās Salsas sacensībās Budapeštā, Ungārijā. Iegūta 1.vieta Rueda de Casino kategorijā un 1.vieta Son Cubano kategorijā
 • 2012 - Viesmāksliniece Rīgas Salsas Festivālā 2012

  ATSAUKSMES

  LIENE PĻAVIŅA (06.08.19)

  Paldies par lielisko nometni bērniem!

  Kopš nometnes bērni diendienā staigā dziedot nometnē iemācītās dziesmas, rāda draugiem savus darbiņus - okeānu, kroni, apzīmētos akmeņus.Arī man kà vecākam bija patīkami sadarboties ar atsaucīgo personālu.


  IEVA KRASTIŅA (03.08.19)

  Ļoti aizraujoša un bērnam ļoti piemērota nometne, katru dienu bērns mājas nāca ar sajūsmu, ka ir iemācījies ko jaunu un aizraujošu.

  Ļoti patika, noteikti nākamgad izvēlēsimies atkal! 😊 🎉


  MADARA MARGARETA ŽIDAUA (29.07.19)

  Vērtīga un izglītojoša nometne bērniem!

  Mūsu bērns gaidīja katru nometnes dienu, bet, tai pat laikā, negribēja, lai tā kādreiz beigtos!

  Daudz radošu aktivitāšu mūsu mazajiem un sirsnīgs koncertiņš vecākiem nometnes noslēgumā.Paldies superīgajām audzinātājām! 🎉🥰

  GITA TORIMA (27.07.19)

  Superīga nometne! 🙋‍♀️👌

  Bērns sajūsmā, un nedēļas laikā tik daudz ko apgūt paspēja! 🤗

  Cerams nākošo gadu nometne būs pieejama visu dienu, jo bērns nemaz nevēlas doties mājās! 🤭

  Uz jautajumu, "Kas tev patika vislabāk ? "bija audzinātājas, spēles un rotaļas 🌻🙏

  AGNESE ANCĀNE (24.07.19)

  Aizraujoša darbošanās, bērns sajūsmā.

  SANTA VALTERE (22.07.19)

  Meitai ļoti patika nometne, priecīga nāca mājās un no rīta priecīga cēlās ar domu, ka jāiet uz nometni.

  Ļoti skaists koncerts pēdējā dienā, kad parādīja visu izdarīto.

  Pārsteigta, ka tik daudz var izdarīt nedēļas laikā.

  Liels paldies! Nu būs daudz jautru dziesmu,ko dziedāt kopā

  RAITA REINE (15.07.19)

  Esmu sajūsmā par entuziasmu, kas staroja no nometnes kolektīva puses. Attiecīgi pirmā nometnes pieredze ir pozitīva :)

  Prieks bērnam un vecākiem!

  4h intensīva darbošanās bija pietiekama 5gadniekam.

  Iesakām citiem ar!

  AIVARS VALDIŅŠ (12.07.19)

  Paldies visam kolektīvam par jauko nometni.
  Atstājot bērnu sakam, ka būsim pakaļ sešos.
  Pretī bērns saka: nē labāk septiņos. 😊😊😊
  Domājams ar to viss ir pateikts!!!

  LĪVA PŪPOLBERGA-GARANČA (12.07.19)

  Bērniem šī bija pirmā nometņu pieredze un ļoti priecājamies, ka izvēlējāmies Jūsu!

  Bērni katru dienu ar prieku gāja un bija patīkami, ka arī vecākiem sniedzāt atgriezenisko saiti!

  Paldies, par noslēguma ballīti! Lai viss izdodas Jūsu lieliskajai komandai🌞

  ZANDA PLŪMIŅA (12.07.19)

  Paldies foršajām meitenēm par šo nedēļu! ☀️

  Mazais Ernests jau prasa - vai pēc brīvdienām atkal varēs braukt uz nometni! 😁

   .